Ruimte
Tools Slim ruimtegebruik

De provincie zet in op Slim ruimtegebruik, maar kan en doet dat niet alleen. De rol van gemeenten bij groen, woningen en kantoren is belangrijk. Ook andere professionals als omgevingsdiensten, corporaties, adviesbureaus etc. zijn betrokken. De provincie heeft tools ontwikkeld.

Volg RuimteZH op Twitter

Feiten, cijfers en kaarten

Gedeputeerde

Adri-Bom-banner

“De komende jaren moeten we het hebben van Slim Ruimtegebruik. Dat betekent woningen, kantoren en winkels realistisch programmeren en tegelijk de bestaande bebouwing beter benutten.”