Slim Ruimtegebruik
Aantrekkelijk Zuid-Holland en de Omgevingsvisie

Ruimtelijke ordening is voor de provincie Zuid-Holland een belangrijk instrument om de aantrekkelijkheid van de regio te bepalen. Een aantrekkelijke regio is concurrerend met andere regio’s. Het bepaalt wie zich hier vestigt, wie blijft en wie hier wil investeren. Het belang van een goed woon‐, werk‐ en leefklimaat met hoogkwalitatieve vestigingslocaties staat voor de provincie Zuid-Holland daarom bovenaan.

Welke ruimtelijke functies waar moeten komen in Zuid-Holland, regelt de provincie in de Omgevingsvisie, en in beleidsstukken die hiermee samenhangen zoals de Omgevingsverordening en het Programma ruimte. De Omgevingsvisie wordt regelmatig aangepast waarmee de provincie voortdurend reageert en anticipeert op trends en ontwikkelingen. Slim Ruimtegebruik is een van de leidende principes van de Omgevingsvisie.

Vragen over het ruimtelijk beleid? Stel ze via de email: .

Voormalige Visie ruimte en mobiliteit (VRM)

De Visie ruimte en mobiliteit en de daarbij behorende Verordening ruimte 2014 zijn op 1 april 2019 vervallen, met de inwerkingtreding van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. De documenten die bij de VRM hoorden kunt u vinden onder VRM-downloads.