Slim Ruimtegebruik
Zuid-Holland is een dichtbevolkte provincie. Meer dan 3,5 miljoen mensen wonen, werken, recreëren en reizen in een gebied van nog geen 3.000 vierkante kilometer. De provincie zet daarom in op het slim gebruiken van de bestaande bebouwing, infrastructuur of de gebieden daaromheen. Slim Ruimtegebruik dus.

De groei in Zuid-Holland wil de provincie zoveel mogelijk opvangen binnen de bestaande bebouwingsgrenzen. Oftewel: bouwen binnen 'bestaand stads- en dorpsgebied'. Daar ligt immers de grootste vraag naar bijvoorbeeld woningen - nieuw of bestaand.

Slim Ruimtegebruik gaat ook over het beter of anders benutten wat al is gebouwd. Niet alleen kijkt de provincie hoe leegstand kan worden voorkomen, maar ook hoe we de bestaande gebouwen of terreinen kunnen transformeren en herbestemmen.

Aantrekkelijk Zuid-Holland en de Omgevingsvisie

Ruimtelijke ordening is voor de provincie Zuid-Holland een belangrijk instrument om de aantrekkelijkheid van de regio te bepalen. Een aantrekkelijke regio is concurrerend met andere regio’s. Het bepaalt wie zich hier vestigt, wie blijft en wie hier wil investeren. Het belang van een goed woon‐, werk‐ en leefklimaat met hoogkwalitatieve vestigingslocaties staat voor de provincie Zuid-Holland daarom bovenaan.

Welke ruimtelijke functies waar moeten komen in Zuid-Holland, regelt de provincie in de Omgevingsvisie, en in beleidsstukken die hiermee samenhangen zoals de Omgevingsverordening en het Programma ruimte. De Omgevingsvisie wordt regelmatig aangepast waarmee de provincie voortdurend reageert en anticipeert op trends en ontwikkelingen. Slim Ruimtegebruik is een van de leidende principes van de Omgevingsvisie.

Vragen over het ruimtelijk beleid? Stel ze via de email: .

Voormalige Visie ruimte en mobiliteit (VRM)

De Visie ruimte en mobiliteit en de daarbij behorende Verordening ruimte 2014 zijn op 1 april 2019 vervallen, met de inwerkingtreding van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. De documenten die bij de VRM (Visie Ruimte en Mobiliteit) hoorden kunt u vinden onder VRM-downloads.

Volg @zuid_holland op Twitter

Op onderstaande tijdlijn ziet u tweets van de provincie Zuid-Holland. Kunt u deze tweets niet of moeilijk lezen? Kijk dan op https://twitter.com/zuid_holland.