Ruimte
Dat is SLIM! Ruimtegebruik

Logo

De provincie heeft de regie over de ruimtelijke ontwikkeling in de regio. Bijvoorbeeld als het gaat over het bouwen van woningen, winkels of bedrijventerreinen. Uitgangspunt daarbij is de Visie op Ruimte en Mobiliteit (VRM). Het ruimtebeleid in een notendop: provincie Zuid-Holland gaat het liefst zo slim mogelijk om met de ruimte en kijkt bij ruimtelijke ontwikkelingen altijd eerst of het bestaande beter benut kan worden. En of bestaand groen, groen kan blijven.

Tools Slim ruimtegebruik

De provincie zet in op Slim ruimtegebruik, maar kan en doet dat niet alleen. De rol van gemeenten bij groen, woningen en kantoren is belangrijk. Ook andere professionals als omgevingsdiensten, corporaties, adviesbureaus etc. zijn betrokken. De provincie heeft tools ontwikkeld.

Volg @zuid_holland op Twitter

Provincie en Schiedam Bestrijden Leegstand

Gedeputeerde

Adri-Bom-banner

"We moeten de woningbouw versnellen en de juiste woning op de juiste plek bouwen. Nu hebben we de kans om onze steden te verdichten en te transformeren. Dan hoeven we ook geen lege polders aan te snijden."