Slim Ruimtegebruik
Zuid-Holland is een dichtbevolkte provincie. Meer dan 3,5 miljoen mensen wonen, werken, recreëren en reizen in een gebied van nog geen 3.000 vierkante kilometer. De provincie zet daarom in op het slim gebruiken van de bestaande bebouwing, infrastructuur of de gebieden daaromheen. Slim Ruimtegebruik dus.

De groei in Zuid-Holland wil de provincie zoveel mogelijk opvangen binnen de bestaande bebouwingsgrenzen. Oftewel: bouwen binnen 'bestaand stads- en dorpsgebied'. Daar ligt immers de grootste vraag naar bijvoorbeeld woningen - nieuw of bestaand.

Slim Ruimtegebruik gaat ook over het beter of anders benutten wat al is gebouwd. Niet alleen kijkt de provincie hoe leegstand kan worden voorkomen, maar ook hoe we de bestaande gebouwen of terreinen kunnen transformeren en herbestemmen.

Volg @zuid_holland op Twitter

Op onderstaande tijdlijn ziet u tweets van de provincie Zuid-Holland. Kunt u deze tweets niet of moeilijk lezen? Kijk dan op https://twitter.com/zuid_holland.

Gedeputeerde

Adri-Bom-banner

"We moeten de woningbouw versnellen en de juiste woning op de juiste plek bouwen. Nu hebben we de kans om onze steden te verdichten en te transformeren. Dan hoeven we ook geen lege polders aan te snijden."