Energie
Verlichte kassen
windmolens havengebied
zonne-panelen op dak
Impressie energiebesparende getijdecentrale

WarmtelinQ tracé Vlaardingen – Den Haag

warmterotonde

Ondersteuning aan gemeenten

“Wij kunnen snel en tijdelijk de expertise leveren om een gemeente verder te helpen’; lees het interview met Frank van Zelst, procesadviseur gebouwde omgeving bij de provincie.