Energie
Verlichte kassen
windmolens havengebied
zonne-panelen op dak
Impressie energiebesparende getijdecentrale

Een schone, betaalbare en toekomstbestendige energievoorziening, daar draagt de provincie Zuid-Holland actief aan bij. Want het beperken van energieverbruik en de inzet van in Nederland opgewekte, schone energie biedt kansen om te innoveren en concurrerend te blijven en draagt bij aan het beschermen van het klimaat.

Energy Innovation Board

De Energy Innovation Board is ingesteld om de Energy Innovation Delta verder uit te bouwen. Doel is dat onze regio een leidende positie in de wereld verwerft op het gebied van innovatie en kennisontwikkeling voor energietransitie.

Warmtetransportleiding Vlaardingen - Den Haag (LdM)

warmterotonde