Voortgang Groen 2016

Datum besluit: 10 april 2017


In het rapport 'Voortgang Groen 2016' worden de resultaten verantwoord die zijn bereikt in het jaar 2016 en het geld dat hieraan is besteed. De resultaten dragen bij aan de drie beleidsdoelen Groen die de provincie heeft gesteld. Deze drie beleidsdoelen zijn:

- Het versterken van recreatie in het groen en de beleving van het groen;

- Het behouden en waar mogelijk verbeteren van de biodiversiteit;

- Het stimuleren van duurzame grondgebonden landbouw / agrarisch ondernemerschap.

Voor de eerste keer wordt gebundeld in één rapport gedetailleerd inzicht gegeven in zowel de resultaten als de bestedingen aan de beleidsdoelen Groen. Met ingang van 2017 zal dit voortgangsrapport elk jaar verschijnen.

Type besluit: GS-vergadering