Beslissing op bezwaar van International Metal Trading BV d.d. 1 november 2016 tegen last onder dwangsom d.d. 28 oktober 2016 vanwege het gebruik van een thermische lans

Datum besluit: 4 april 2017


Aan International Metal Trading BV is een last onder dwangsom opgelegd. Het bedrijf diende het gebruik van een thermische lans te staken. Het bedrijf heeft bezwaar gemaakt tegen deze last onder dwangsom. Overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie hebben Gedeputeerde Staten de bezwaren van het bedrijf gegrond verklaard en de last onder dwangsom herroepen.

Type besluit: GS-vergadering