Jaarstukken 2016

Datum besluit: 10 april 2017


De Jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse begrotingscyclus van de provincie. Met het vaststellen van de Jaarstukken door PS en de Productenrealisatie door GS legt het bestuur verantwoording af over onder andere de mate waarin doelen zijn bereikt en de wijze van inzet van middelen.

Type besluit: GS-vergadering