Aangaan samenwerkingsovereenkomst warmtelevering Sliedrecht

Datum besluit: 10 april 2017


Woningstichting Tablis Wonen, HVC, gemeente Sliedrecht, openbaar lichaam Drechtsteden en provincie Zuid-Holland verkennen komend jaar met elkaar de mogelijkheden om te komen tot een warmtenet in Sliedrecht. Hiertoe gaan de partijen met elkaar een samenwerkingsovereenkomst aan. De wijk Staatsliedenbuurt is een belangrijke geografische schakel voor het uitrollen van dit warmtenet. De komende jaren ontwikkelt Tablis Wonen in deze wijk bijna 400 woningen, waarvan het grootste deel aangesloten kan worden op een warmtenet. Partijen hebben besloten om de eerste fase woningen (95 woningen) niet traditioneel op aardgas aan te sluiten, maar te voorzien in individuele warmteaansluitingen die uiteindelijk aangesloten kunnen worden op het nog te ontwikkelen warmtenet. Deze eerste fase is de opmaat naar realisatie van een warmtenet in Sliedrecht.

Type besluit: GS-vergadering