Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Stadslandgoed 'Poort Buijtenland van Rhoon'

Datum besluit: 22 mei 2018


De provincie Zuid-Holland en de gemeente Albrandswaard gaan samenwerken bij de ontwikkeling van het gebied Binnenland van Rhoon.

Het gebied wordt de komende jaren verder ontwikkeld tot ‘toegangspoort’ naar het nabijgelegen “Buijtenland van Rhoon”.

Dit poldergebied, gelegen net even onder Rotterdam, wordt hierdoor nog beter toegankelijk. Het Buijtenland van Rhoon ontwikkelt zich tot een gebied waar duurzame landbouw, natuur en recreatie hand in hand gaan. Om dat alles mogelijk te maken wordt een gebiedscoöperatie opgericht, en er is geld beschikbaar vanuit het project Mainportontwikkeling Rotterdam. De beoogde ontwikkeling van het Binnenland van Rhoon sluit aan op die van het Buijtenland van Rhoon en de Koedoodzone (klimaatbuffer van stichting Ark).

Type besluit: GS-vergadering