Vaststellen definitief Voorkeursalternatief Duinpolderweg

Datum besluit: 26 juni 2018


De verkeersstructuren in de Duin- en Bollenstreek en de Haarlemmermeer zijn niet meer toereikend voor de huidige mobiliteitsbehoeften. In 2013 is daarom de planstudie gestart, om te onderzoeken hoe de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen kunnen worden opgelost. Nu wordt aan Provinciale Staten gevraagd het definitief Voorkeursalternatief (VKA) Duinpolderweg vast te stellen op basis van de uitkomsten van de Planstudie, de zienswijzen en de ingewonnen adviezen. Duidelijk is geworden dat er veel verschillende belangen zijn en dat er vanuit verschillende invalshoeken naar de alternatieven kan worden gekeken, met ieder hun eigen voor- en nadelen. In de afstemming met de regio is gebleken dat het VKA op maximaal draagvlak van de besturen en raden van de betrokken gemeenten en regio’s kan rekenen. In de vervolgfase wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt tot definitieve maatregelen. Dit betekent dat het ontwerp verder wordt uitgewerkt, inclusief de inpassings- en compensatiemaatregelen en dat er een ProjectMER wordt opgesteld. Het voorkeursalternatief betreft een verbinding van de A4 naar de N208 conform alternatief gedeeltelijke zienswijze Hillegom (ligging Midden) en met een randweg bij Lisse en Zwaanshoek. Dit is inclusief een reservering voor het doortrekken van de nieuwe verbinding tot aan de N206.

Type besluit: GS-vergadering