Intentieovereenkomst Verkenning levering warmte aan Gildenwijk en doorgroeimogelijkheden collectief warmtenet in Gorinchem

Datum besluit: 15 januari 2019


De provincie ondersteunt en faciliteert gemeenten in Zuid-Holland om leerervaringen (laten) delen. Provincie wil graag voor gemeenten en regio’s kennis beschikbaar stellen om lokale initiatieven te ontwikkelen. In de bestaande Gildenwijk te Gorinchem liggen goede kansen om woningen en gebouwen te verduurzamen en aan te sluiten op een collectief warmtenet. Provincie gaat met Gemeente Gorinchem, woningcooperatie Poort 6 en HVC deze intentieovereenkomst aan voor het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek om de wijk Gildenwijk van duurzame warmte te voorzien. De provincie doet in deze deal actief mee met inzet van menskracht in het project.

Type besluit: GS-vergadering