Verkenning Voorne-Putten mei 2019

Datum besluit: 14 mei 2019


Gedeputeerde Staten gaan samen met de colleges van de vier gemeenten op Voorne-Putten (Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne) de opgaven waarvoor het eiland staat nader formuleren. In aanloop daar naar toe hebben GS het initiatief genomen om door middel van een interne deskstudie en een ambtelijke verkenning de belangrijkste opgaven en kritische succesfactoren in beeld te brengen. Ten behoeve van het gesprek met de vier gemeenten hebben GS de Verkenning Voorne-Putten aan de vier gemeenten aangeboden.

Type besluit: GS-vergadering