Verkenning Circulaire Landbouw Zuid-Holland

Datum besluit: 28 januari 2020


Gedeputeerde Staten sturen een Verkenning Circulaire Landbouw Zuid-Holland aan Provinciale Staten. Hierin wordt – op eerder verzoek van Provinciale Staten - onderzocht wat circulaire landbouw kan betekenen voor Zuid-Holland. In het onderzoek is gekeken naar de huidige milieubelasting van de grondgebonden landbouw. Ook zijn kansen en maatregelen beschreven om tot meer circulaire landbouw te komen. De verkenning is een bouwsteen voor de Strategie Circulair Zuid-Holland. Ook kan de verkenning gebruikt worden bij de gebiedsgerichte aanpak rondom stikstof.

Type besluit: GS-vergadering