Provinciale waterstofvisie en strategie

Datum besluit: 18 januari 2020


Zowel in het Klimaatakkoord als in het coalitieakkoord van Zuid-Holland is een sleutelrol voorzien voor duurzaam geproduceerde waterstof in de energie- en grondstoffentransitie. Gedeputeerde Staten hebben de ‘Waterstofvisie en strategie: De rol van waterstof in de energie- en grondstoffentransitie in Zuid-Holland 2030 (-2050)’ vastgesteld. Hierin laat de provincie zien waar haar prioriteiten liggen voor Zuid-Holland als het gaat om de ontwikkeling en rol van waterstof. Daarnaast maakt zij keuzes ten aanzien van de inzet op dit onderwerp voor de huidige coalitieperiode. De provinciale waterstofvisie richt zich voornamelijk op de sectoren Industrie, Mobiliteit en Elektriciteit uit het Klimaatakkoord.

Type besluit: GS-vergadering