Zonnig Zuid-Holland, subsidie
De provincie Zuid-Holland maakt het voor groot dak bezitters mogelijk subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen of het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie.

De grootdakbezitter of de energiecoöperatie moet dan minimaal 15 kWpiek (circa 45-50 panelen) aan zonnepanelen plaatsen en kan per kWp subsidie krijgen. De subsidieregeling loopt tot en met 2023. Let op: de subsidieaanvraag moet worden ingediend voordat de zonnepanelen worden geplaatst!

Activiteiten

Subsidie voor het beschikbaar stellen van je dak aan een energiecoöperatie begint bij €2.500 en maximaal oplopen tot €5.000. Subsidie voor het aanpassen van je dak wordt verstrekt voor de koop, de voorbereidende werkzaamheden en de installatie van zonnepanelen op een dak waarvan het dak gereed is gemaakt voor zonnepanelen ten hoogste 12 maanden voor de datum van de aanvraag voor subsidie is verwijderd of nog verwijderd moet worden.

Voorwaarden

Algemeen

De regeling is voor iedereen geldig, behalve voor overheden.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

1. De aanvrager is eigenaar of pachter van het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd.

2. het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen in de provincie Zuid-Holland;

Voorwaarden voor dak beschikbaar stellen aan energiecoöperatie (§2 van de regeling)

3. het dak wordt voor minstens 15 jaar beschikbaar gesteld aan de energiecoöperatie;

Voorwaarden voor dak geschikt maken (§3 van de regeling)

4. het aantal mzonnepanelen dat via deze regeling worden gesubsidieerd, mag niet het aantal m2 van de aanpassingen van het dak overschrijden

5. de zonnepanelen hebben een totale capaciteit van tenminste 15 kilowatt-piek;

6. de subsidie wordt gebruikt voor het constructief geschikt maken van daken (of installeren van lichtgewichtpanelen) in combinatie met de gelijktijdige aanschaf en installatie van conventionele PV-panelen

7. het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen op dezelfde netaansluiting als het dak waarvan het dak beschikbaar is gemaakt.

De aanvraag wordt pas door de provincie in behandeling genomen als deze volledig is.

Aanpak

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u op de webpagina subsidies. Naast de regels van de specifieke regeling zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, via  of via 0704416622.

Termijn

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij niet volledige aanvragen krijgt de aanvrager alleen dan de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken als het subsidieplafond nog niet is overschreden door eerder ingediende volledige aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is geldt als datum van binnenkomst.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt