Behoeftenonderzoek sport en recreatie en Beleidsverkenning Lopen

Datum besluit: 2 juni 2020


Deze brief gaat in op het Behoeftenonderzoek Sport en Recreatie en de Beleidsverkenning Lopen. Deze rapporten zijn van belang voor provinciaal sport- en recreatiebeleid en kunnen worden betrokken bij de behandeling van de Startnotitie Sport en Recreatie door Provinciale Staten en zullen worden betrokken bij de verdere uitwerking van het provinciale sport- en recreatiebeleid. Het Behoeftenonderzoek Sport en recreatie biedt inzicht in de behoeften van onze inwoners aan sport en recreatie en in hun sport- en recreatiegedrag en dat van zes groepen hierbinnen die hierin qua deelname mogelijk ondervertegenwoordigd zijn of specifieke wensen hebben. De Verkenning Lopen gaat in op de maatschappelijke kosten en baten van lopen en biedt een overzicht van loopbeleid van diverse overheden (nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk) in binnen- en buitenland. Deze verkenning vormt een eerste stap op weg naar meer loopinclusief provinciaal omgevingsbeleid en een veilige, gezonde en aantrekkelijke loopomgeving in Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering