Analyse participatie in de RES’en

Datum besluit: 9 juni 2020


Bureau +Anderen heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland een inventarisatie gemaakt van het onderdeel participatie in de zeven Zuid-Hollandse regionale energiestrategieën (RES'en). Het eerste deel, de inventarisatie, is nu afgerond en wordt door Gedeputeerde Staten aangeboden aan Provinciale Staten. Het rapport biedt handvatten voor de provincie, regio's en gemeenten om gezamenlijk vorm te geven aan het participatietraject van de (voorloper van) concept RES naar RES.

Type besluit: GS-vergadering