Green Deal Catering, Eten uit de Korte Keten

Datum besluit: 29 september 2020


De provincie kiest bij de inkoop voor de catering in het provinciehuis op dit moment al volop voor streekproducten en de korte voedselketen. Dat blijven we doen en we zullen dat waar mogelijk nog meer gaan doen. Hiervoor sluit de provincie een Green Deal Catering Overheidslocaties met alle provincies en de Minister van Landbouw. Deze Green Deal wordt gepresenteerd tijdens de Nationale Handelsmissie korte ketens en streekproducten op 5 oktober. Stimuleren van regionale voedselketens past in het beleid van de provincie rond vitale landbouw. De catering in het provinciehuis heeft al stappen gezet met duurzaam, lokaal en gezond inkopen. De intentie is om hiermee door te gaan en te letten op transparante informatie van leveranciers over herkomst van het voedsel. De Green Deal bevordert de samenwerking tussen provincies, bevordert het uitwisselen van informatie en het delen van kennis. De verwachting is dat dit de korte voedselketens versterkt.

Type besluit: GS-vergadering