GS-brief dak- en thuislozen voor cie RWE 25-11-2020

Datum besluit: 10 november 2020


De Statencommissie Ruimte Wonen & Economie heeft gevraagd om in de vergadering van 25 november a.s. over het onderwerp Dak- en thuislozen te kunnen spreken. Gedeputeerde Staten geven in een brief aan Provinciale Staten aan dat - om het aantal dak- en thuislozen te verminderen en verdere toename te helpen voorkomen - actie wordt ingezet op het versneld oppakken van Flexwonen en wijst gemeenten in dit verband ook op de inzet van de Vliegende Brigade, waarmee zij expertise in huis kunnen halen om onder andere versneld projecten Flexwonen te kunnen realiseren. Bij inzet van de Vliegende Brigade wordt op dit moment 75% van de kosten gedragen door de provincie. Dit is een coronamaatregel sinds het voorjaar 2020.

Type besluit: GS-vergadering