Energieakkoord Greenport West-Holland 2021-2025

Datum besluit: 1 december 2020


De provincie Zuid-Holland neemt ook de komende 5 jaar deel aan het Energieakkoord van de Greenport West-Holland. In dit akkoord maken de vele partijen (circa 50) die meedoen in de transitie naar een duurzame energievoorziening in het glastuinbouwcluster van de Greenport afspraken over de manier waarop dit bereikt wordt. Dit doen ze binnen de afspraken die daarover zijn gemaakt in het Nationale Klimaatakkoord en het Nationale Tuinbouwakkoord, beiden uit 2018. De Greenport West-Holland is de netwerkorganisatie die werkt aan een duurzame, hoogwaardige en concurrerende toekomst voor het glastuinbouwcluster in Westland, Oostland, op Voorne-Putten en het gebied rond Ridderkerk en Barendrecht. De provincie ondersteunt de doelstellingen van het akkoord en stelt de komende jaren ook geld en menskracht beschikbaar om deze haalbaar te maken.

Type besluit: GS-vergadering