Aangepaste realisatiestrategie NNN

Datum besluit: 26 januari 2021


Naar aanleiding van een toezegging van gedeputeerde Potjer in de PS-vergadering van 7 oktober 2020 sturen wij een brief aan PS met daar in het Plan van Aanpak voor de realisatie van de natuurdoelen. In deze brief schetsen wij de marsroute die leidt naar de besluitvorming over een aangepaste realisatiestrategie voor het Natuurnetwerk Nederland. De besluitvorming over de realisatiestrategie zal in juli 2021 plaatsvinden.

Type besluit: GS-vergadering