Voedselverspilling resultaten verkenning en kwartiermarkersfase en vervolgstappen

Datum besluit: 30 maart 2021


Gedeputeerde Staten hebben de resultaten van de kwartiermaker Voedselverspilling naar Provinciale Staten gestuurd. Deze kwartiermaker is in september 2020 aangesteld om kansen voor vermindering van voedselverspilling in Zuid-Holland in kaart te brengen en te agenderen. De kwartiermaker heeft het onderwerp de afgelopen periode succesvol onder de aandacht gebracht in het netwerk in de voedselketen in onze regio. Vanuit het netwerk staan nu organisaties op om dit verder te brengen. Een voorbeeld is het Innovatiepact van de Greenport West-Holland, waar het thema al heel concreet is ingebed en waar de activiteiten van de kwartiermaker, voor zover het de tuinbouwketen betreft met ruimte tot verbreding, een vervolg krijgen.

Type besluit: GS-vergadering