Voortgang wijzigingen OmgevingsbeleidNa terinzagelegging van de provincie Zuid-Holland over wijzigingen in het Omgevingsbeleid, volgen er een aantal stappen in het besluitvormingsproces. De actuele onderwerpen en de fase waarin zij zich bevinden, zijn:

Aankondigingen in Provinciaal Blad

De provincie Zuid-Holland kondigt de terinzagelegging en inwerkingtredingsdatum van wijzigingen in het Omgevingsbeleid aan. Deze vindt u in het Provinciaal Blad.

Contact

Heeft u vragen over de voortgang van wijzigingen in het Omgevingsbeleid, stuurt u dan een mail naar .