Nevenwerkzaamheden ambtenaren in schaal 14 en hogerAlle medewerkers van de provincie Zuid-Holland geven inzicht in hun nevenfuncties. Grondslag daarvoor is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Daarmee wordt transparant wanneer nevenwerkzaamheden van ambtenaren de belangen van de dienst zouden kunnen raken. Gedeputeerde Staten kunnen beperkingen opleggen aan de uitvoering van nevenwerkzaamheden waarbij mogelijk sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling.

De provincie Zuid-Holland heeft ervoor gekozen om nevenwerkzaamheden met dergelijke beperkingen te publiceren van medewerkers met functieschaal 14 en hoger. Zie daartoe onderstaande tabel.

Nevenfuncties ambtenaren in schaal 14 en hoger
Functienaam Nevenwerkzaamheden Beperkende maatregel
Bureauhoofd EHBO’er en/of schipper bij Event Medical Service B.V. Uden Werkzaamheden mogen niet knellen met werkzaamheden voor de PZH en bestede uren in werktijd moeten worden besproken met het afdelingshoofd.
Strategisch beleidsadviseur
  • Algemeen Bestuurslid Hoogheemraadschap Delfland
  • Freelance adviseur Agence des Eaux
  • Hoofdredacteur WaterGovernance
Bij vermoeden belangenverstrengeling, toetsen bij leidinggevende.

Programmamanager C

  • Eigenaar adviesbureau SwartAdvies bos- en natuurbeheer
  • Bestuurslid werkgroep Pro Silva van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV)
  • Lid tijdelijke werkgroep communicatie van de KNBV
Niet toegestaan om vanuit het adviesbureau opdrachten uit te voeren voor de provincie Zuid-Holland.
Programmamanager C
  • Eenmanszaak Aangewakkerd, teamcoaching
  • Bestuurslid Vereniging Rotterdamse Montessoribasisschool

Nevenwerkzaamheid in principe niet conflicterend met functie bij de provincie Zuid-Holland. In geval van mogelijke belangenverstrengeling gesprek met afdelingshoofd.

Programmamanager B Eigenaar adviesbureau ‘Organiseren met Aandacht’

Nevenwerkzaamheid in principe niet conflicterend met functie bij de provincie Zuid-Holland. In geval van mogelijke belangenverstrengeling toetsen bij leidinggevende.

Programmamanager A Adviseur op terrein van Ruimtelijke Plannen Informatieplicht over nevenwerkzaamheden en toetsing belangenverstrengeling en/of integriteitskwestie bij leidinggevende.
Directeur Eigenaar bureau voor Advies en Management Geen adviesopdrachten voor opdrachtgevers die binnen het grondgebied Zuid-Holland vallen, alsook geen werkzaamheden waarbij de belangen van de provincie Zuid-Holland mogelijk geraakt kunnen worden.