Nevenwerkzaamheden ambtenaren in schaal 14 en hogerAlle medewerkers van de provincie Zuid-Holland geven inzicht in hun nevenfuncties door deze te registreren en te bespreken met hun leidinggevende. Grondslag hiervoor is de Ambtenarenwet 2017.

Hiermee wordt transparant wanneer nevenwerkzaamheden van ambtenaren de belangen van de dienst zouden kunnen raken. Gedeputeerde Staten kunnen beperkingen opleggen aan de uitvoering van nevenwerkzaamheden waarbij mogelijk sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling.

De geregistreerde nevenwerkzaamheden moeten openbaar worden gemaakt van ambtenaren aangesteld in een functie waarvoor openbaarmaking noodzakelijk is. De provincie Zuid-Holland heeft ervoor gekozen om nevenwerkzaamheden met dergelijke beperkingen te publiceren van medewerkers met functieschaal 14 en hoger. Zie daartoe onderstaande tabel.

Nevenfuncties ambtenaren in schaal 14 en hoger
Functienaam Nevenwerkzaamheden Beperkende maatregel
Regisseur/Verbinder Eenmanszaak mediation & teamontwikkeling. Nevenwerkzaamheden in principe niet conflicterend met huidige functie. In geval van mogelijke belangenverstrengeling gesprek met afdelingshoofd.
Manager
 1. Gemeenteraadslid gemeente Haarlem.
 2. Trainer, coach en adviseur.
 1. Voorwaarde is dat medewerker en leidinggevende het bespreken als er zaken zijn die de provincie Zuid-Holland raken.
 2. Geen relatie met huidige functie.

Manager

EHBO’er en/of schipper bij medisch evenementenbureau. Werkzaamheden mogen niet knellen met werkzaamheden voor de provincie Zuid-Holland en bestede uren in werktijd moeten worden besproken met het afdelingshoofd.
Regisseur/Verbinder Adviseur op terrein van ruimtelijke plannen

Informatieplicht over nevenwerkzaamheden en toetsing belangenverstrengeling en/of integriteitskwestie bij leidinggevende.

Directeur Eigenaar bureau voor advies en management

Geen adviesopdrachten voor opdrachtgevers die binnen het grondgebied Zuid-Holland vallen, alsook geen werkzaamheden waarbij de belangen van de provincie Zuid-Holland mogelijk geraakt kunnen worden.

Regisseur/Verbinder Eigenaar organisatieadviesbureau Nevenwerkzaamheid in principe niet conflicterend met functie bij de provincie Zuid-Holland. In geval van mogelijke belangenverstrengeling toetsen bij leidinggevende.
Regisseur/Verbinder
 1. Eenmanszaak teamcoaching
 2. Bestuurslid vereniging Rotterdamse Montessoribasisschoolt
Nevenwerkzaamheid in principe niet conflicterend met functie bij de provincie Zuid-Holland. In geval van mogelijke belangenverstrengeling gesprek met afdelingshoofd.
Regisseur/Verbinder
 1. Eigenaar adviesbureau bos- en natuurbeheer (ZZP) Opdrachten in onderwijs (volwassen MBO+HBO) mensen werkzaam in bos- en natuurbeheer; beheeradviezen voor o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen.
 2. Lid van de werkgroep Pro Silva, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV), vakvereniging van bosbeheerders; bestuurslid van de werkgroep die zich inzet voor natuurvolgend bosbeheer.
 3. Lid van de tijdelijke werkgroep communicatie van de KNBV.
Niet toegestaan om vanuit het adviesbureau opdrachten uit te voeren voor de provincie Zuid-Holland.
Manager Eigenaar bedrijf gericht op verandermanagement.
 1. geen opdrachten waarbij sprake is van belangenverstrengeling met werkzaamheden bij de provincie Zuid-Holland.
 2. geen opdrachten bij organisaties die worden gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland.