Voor de pers
De woordvoerders voor het dagelijks bestuur van de provincie zijn thuis in de organisatie, weten wat er speelt en kunnen journalisten daardoor snel van een geautoriseerd antwoord op een vraag voorzien. Ook bemiddelen zij bij het aanvragen van een interview.

De woordvoerders zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Bent u niet van de media? Neem dan op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur contact op met het Klant Contact Centrum, via: 0704416622 of .

Let op: t/m 30 augustus is dit zomerrooster van de woordvoerders van toepassing.

Week 32: van 3 augustus t/m 9 augustus

Week 33: van 10 augustus t/m 16 augustus

Week 34: van 17 augustus t/m 23 augustus

Week 35: van 24 augustus t/m 30 augustus

Overzicht woordvoerders
Woordvoerder Woordvoerder van Portefeuille

Gerard Hofstede

Gerard Hofstede

0646024156

Vervanger
Diederik Visser

Commissaris van de Koning, Jaap Smit
 • Rijkstaken
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Bibob
 • Vlaams-Nederlandse Delta
 • IRP Goeree-Overflakkee (Jaap Smit)

Marcel van den Eng

Marcel van den Eng

0650064217

Beheer en onderhoud beweegbare bruggen en sluizen
Sjoerd Steenbergen

0611157262

Vervanger
Gerard Hofstede
0646024156

Gedeputeerde Floor Vermeulen
loco CdK (Commissaris van de Koning)
 • Verkeer en vervoer
 • Bestuur en maatschappij
 • Vergunningverlening
 • IPO-bestuur
 • 1e loco CdK

Paul Lieben

Paul Lieben

0650083942

Vervanger
Michiel Groeneveld

0636105363

Gedeputeerde Jeannette Baljeu
 • Financiën
 • Transitie haven en industrie
 • Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 • Warmterotonde
 • Water
 • EU en internationaal

Diederik Visser

Diederik Visser

Vervanger
Karen Mol

Gedeputeerde Willy de Zoete
 • Economie: toegepaste innovatie in het MKB en Human Capital
 • Cultuur en Erfgoed
 • Personeel en Organisatie
 • Luchtvaart
 • Grondzaken

Karen Mol

Karen Mol

Vervanger
Paul Lieben

Gedeputeerde Berend Potjer
 • Energie
 • Natuur
 • Omgevingswet
 • Communicatie

Michiel Groeneveld

Michiel Groeneveld

0636105363

Vervanger
Albertine Stolk

Gedeputeerde Anne Koning
 • Wonen
 • Ruimtelijke Ordening
 • Recreatie en sport

Albertine Stolk

Albertine Stolk

Vervanger
Marcel van den Eng

0650064217

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra
 • Economie en innovatie

 • Land- en tuinbouw (inclusief faunabeheer)

 • Gezond en veilig (milieu, bodem, klimaatadaptatie)


Vergaderingen GS

Elke week verschijnt de nieuwsbrief 'Zicht op Zuid-Holland'. Hierin staan diverse onderwerpen en ook een selectie van onderwerpen uit de vergadering van GS.