Voor de persDe woordvoerders voor het dagelijks bestuur van de provincie zijn thuis in de organisatie, weten wat er speelt en kunnen journalisten daardoor snel van een geautoriseerd antwoord op een vraag voorzien. Ook bemiddelen zij bij het aanvragen van een interview.

De woordvoerders zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Bent u niet van de media? Neem dan op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur contact op met het Contact Centrum, via:

0704416622 of .

Overzicht woordvoerders
Woordvoerder Woordvoerder van Vervanger Portefeuille

Gerard Hofstede


Gerard Hofstede

0646024156

Commissaris van de Koning, Jaap Smit Diederik Visser
 • Rijkstaken
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Bibob
 • Vlaams-Nederlandse Delta


Sven Butter

0614661742

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen

Diederik Visser

 • Verkeer en vervoer
 • Bestuur en maatschappij
 • Vergunningverlening
 • IPO-bestuur

menno4_1

Operationele persvraag over wegen en vaarwegen

Menno Zijlstra

Robert Berk
 
0629659406

Gedeputeerde Jeannette Baljeu Michiel Groeneveld
 • Financiën
 • Transitie haven en industrie
 • Stikstof
 • Warmterotonde
 • Water
 • EU en internationaal
 • 1e loco CdK

Diederik Visser

Diederik Visser

Gedeputeerde Willy de Zoete Karen Mol
 • Economie: toegepaste innovatie in het MKB en Human Capital
 • Cultuur en Erfgoed
 • Personeel en Organisatie
 • Luchtvaart
 • Grondzaken
 • Toerisme

Karen Mol

Karen Mol

Gedeputeerde Berend Potjer Gerard Hofstede

0646024156
 • Energie
 • Natuur
 • Omgevingswet
 • Communicatie

Michiel Groeneveld

Michiel Groeneveld

0636105363

Gedeputeerde Anne Koning Albertine Stolk
 • Wonen
 • Ruimtelijke Ordening
 • Recreatie en sport

Albertine Stolk

Albertine Stolk

Gedeputeerde Meindert Stolk Karen Mol
 • Economie en innovatie

 • Land- en tuinbouw (inclusief faunabeheer)

 • Gezond en veilig (milieu, bodem, klimaatadaptatie)


Vergaderingen Gedeputeerde Staten

Elke week verschijnt de nieuwsbrief 'Zicht op Zuid-Holland'. Hierin staan diverse onderwerpen en ook een selectie van onderwerpen uit de vergadering van GS.