LoketSubsidie & voorwaarden

De provincie heeft diverse subsidieregelingen waarvoor u een subsidieaanvraag kan indienen. Kijk voordat u een verzoek indient of u voldoet aan de voorwaarden. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Vergunning & ontheffing

Voor bepaalde activiteiten is een vergunning of ontheffing van de provincie nodig. In een aantal gevallen verleent een andere instantie die. Dit leest u bij de omschrijving.

Melding & verzoek

Voor sommige activiteiten moet u (vooraf) een melding of een verzoek bij ons indienen.

Bezwaar & klacht

Er zijn enkele mogelijkheden om een bezwaar of een klacht in te dienen.

Informatie

Wilt u een bestuurlijk document opvragen? Of wilt u meer weten over een mogelijke informatieplicht?