Natuurklachten, meldingVoor klachten en meldingen over mogelijke overtredingen van de natuurwetgeving kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Dat geldt voor het gehele grondgebied van de provincie Zuid-Holland. Denk hierbij aan klachten over ernstige verstoringen in Natura 2000-gebieden,  misstanden bij beheer en schadebestrijding of mogelijk onrechtmatige bomenkap. Alle inkomende meldingen worden geregistreerd en opgevolgd door inspecteurs van OZHZ of één van de handhavingpartners, zoals de politie.

Voorwaarden

U doet de melding bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Contact

De klacht of melding op het gebied van natuur kan telefonisch plaatsvinden via de Milieutelefoon 0888333555. Heeft u een niet acute klacht of melding dan kunt u die digitaal indienen via de website www.ozhz.nl of via het Milieuformulier dat u hiernaast vindt. Op basis van uw ingevulde informatie wordt, zo mogelijk ter plaatse, een onderzoek ingesteld.

Bijgewerkt