Milieuklachten, meldingVoor klachten en meldingen op het gebied van milieu kunt u terecht bij de provinciale milieuklachtencentrale. De provinciale milieuklachtencentrale is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. U hier terecht als u hinder ervaart of iets wilt melden op het gebied van milieu. Denk hierbij aan rookoverlast van een boer of stankoverlast van een fabriek. Alle inkomende meldingen worden geregistreerd en doorgegeven aan de juiste instantie.

Voorwaarden

U doet de melding bij de provinciale milieuklachtencentrale.

Contact

De klacht of melding op het gebied van milieu kan telefonisch plaatsvinden bij de Milieutelefoon Zuid-Holland via telefoonnummer: 0888 333 555. Heeft u een niet acute klacht of melding dan kunt u die digitaal indienen via een van de 5 omgevingsdiensten. Kijk voor de mogelijkheden op de webpagina Klachten en meldingen. Op basis van uw ingevulde informatie wordt, zo mogelijk ter plaatse, een onderzoek ingesteld. Als de oorzaak voor de milieuhinder duidelijk is dan overlegt de inspecteur met het bedrijf over de te nemen maatregelen. Over de afhandeling van uw milieuklacht of -melding wordt u per mail/telefonisch geïnformeerd.

Bedrijven zijn verplicht (Wet milieubeheer) bijzondere voorvallen te melden. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk na ontdekking van een afwijking in het bedrijfsproces.

In de provincie Zuid-Holland zijn 5 omgevingsdiensten:

Bijgewerkt