Informatieverzoek - WobIedereen mag een verzoek om informatie indienen bij de provincie. Het gaat om alle schriftelijke, digitale en audiovisuele documenten over het bestuur van de provincie. Als informatie niet eerder is gepubliceerd (via onze website of op een andere manier), dan is die via een zogenoemd Wob-verzoek openbaar te maken.

De Wob en ook andere wetten noemen uitzonderingen wanneer een document niet openbaar hoeft te zijn. Uitzonderingen moeten worden gemotiveerd.

Verzoek om informatie

De manier waarop u een verzoek indient is vrij:

  • Doet u een verzoek per brief, richt deze dan aan Gedeputeerde Staten, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
  • Gebruikt u de mail, stuur deze dan naar .

Vermeld in beide gevallen dat het om een Wob-verzoek gaat. Geef hierin duidelijk aan om welke documenten het gaat of omschrijf de kwestie zo concreet mogelijk. Wij hebben uw postadres nodig om antwoord/informatie te kunnen toesturen.

Wij doen ons best om u binnen de wettelijke termijn te antwoorden. Als dit niet lukt, dan nemen wij contact met u op.

Contact

Met vragen kunt u bellen met het Contact Centrum van de provincie Zuid-Holland, telefoon 0704416622.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instanties

Provincie Zuid-Holland

Postadres

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Provincie