Aanbestedingsplanning grondweg en waterbouw (GWW), onderhoud en nieuwbouw
Projectnaam

Omschrijving

Planning

Verwachte procedure

Aanbestedingsplanning grondweg en waterbouw (GWW), onderhoud en nieuwbouw
Nieuwbouw Steunpunt Coenecoop Circulair bouwen van de steunpunt 2e kwartaal 2020
Routeverwijzing Merwedesluis Plaatsen van DRIP's rond de Merwedesluis Gorinchem 2e kwartaal 2020
N209 iVri’s Aanleg iVRI's 2e kwartaal 2020
Traject 9 de Gouwe Vervangen oevers; 5 locaties westelijke oever 2e kwartaal 2020
N207c GO Groot Onderhoud aan de N207 tussen Waddinxveen en Boskoop 2e kwartaal 2020
N211 Molenweg/Zwartendijk Realisatie rotonde Emmastraat-Zwartendijk/Molenweg in Monster 2e kwartaal 2020
N219/A12 en N451/N452 Optimalisatie van enkele kruispunten. Combinatie tussen civiele aanpassingen en aanpassingen van VRI. 3e kwartaal 2020
N228 veiliger Uitvoeren van maatregelen t.b.v. de verkeersveiligheid op de N228 (deel Zuid-Holland). Tevens uitvoeren van planmatig onderhoud over 9,6km. 3e kwartaal 2020
Traject 1 Oevers & Bodem Vervangen oevers en herstellen nautisch profiel 3e kwartaal 2020
Wilhelminabrug Groot onderhoud Wilhelminabrug 4e kwartaal 2020
Julius Ceasarbrug Groot onderhoud Julius Ceasarbrug 4e kwartaal 2020
N216B-rotonde Goudriaan Rotonde aanleggen op kruising N216 met Smoutjesweg 4e kwartaal 2020
GO traject N215 (b en) c* Groot onderhoud en verbetering verkeersveiligheid dmv een aantal kunstwerken op trajectdeel N215B en trajectdeel N215C 4e kwartaal 2020 Europees openbaar
P+R voorz Heinenoord Het realiseren van een definitieve P+R voorziening bij het busstation Heinenoord, aanpassing van het busperron. 4e kwartaal 2020 Meervoudig onderhands
Groot Onderhoud Kanaalbrug Groot onderhoud Kanaalbrug 2e kwartaal 2021
Duurzame Oevers - PO Recreatieve Oevers

Vervangen oevers, innovatieve oeverconstructies

2e kwartaal 2021
GO oevers T6.2/T6.3/T6.5

Oeververvanging Oude Wetering, Heimanswetering en Woudwetering

2e kwartaal 2021
N487 Rotonde aanleggen op N487 / A29 bij afrit Numansdorp 2e kwartaal 2021
Loswal Hoogewaard Inrichten terrein loswal Hoogewaard 2e kwartaal 2021
Verbreding Delftse Schie Verbreden van de Delftse Schie. 2e kwartaal 2021 Europees niet-openbaar
Energy Highway N59

"Het project betreft een aantal maatregelen in het gebied van  Doorstroming, Vielingheid en Duurzaamheid op weg N59"

3e kwartaal 2021 Europees niet-openbaar
N218-N496 Rotonde Rotonde aanleggen op kruising N218 met N496 (Kleidijk / Westvoornseweg) 4e kwartaal 2021
Duurzame Oevers - PO Recreatieve Oevers Vervangen oevers, innovatieve oeverconstructies 4e kwartaal 2021
N468a Wegreconstructie en verbetering kadestabiliteit 4e kwartaal 2021
PO Onderhoud beweegbare kunstwerken traject 1 Vaarweg Rotterdam-Den Haag, 9 bruggen vervangen besturingsinstallaties, aanpassen bewegingswerken en civiel onderhoud incl conservering 4e kwartaal 2021
GO Nieuwe Tolbrug (incl. oever), Kerk- en Wijkerbrug Groot onderhoud Nieuwe Tolbrug (incl. oever), Kerk- en Wijkerbrug 4e kwartaal 2021
N211 Wippolderlaan, gedeelte A4- N222 N211 Wippolderlaan, gedeelte A4- N223 4e kwartaal 2021 Europees niet-openbaar
Planmatig onderhoud beweegbare kunstwerken Vaarweg 10 Groot onderhoud van 7 bruggen op het Merwedekanaal: vervangen besturingsinstallaties, aanpassen bewegingswerken en civiel onderhoud incl. complete conservering en vervangen slijtlagen. 1e kwartaal 2022
GO traject N214 a en b; Regulier onderhoud hoofdrijbaan Onderhoud en verbetering verkeersveiligheid 2e kwartaal 2022 Europees openbaar
GO traject N216 b; N214/N216 Gelijkvloerse kruising N214/N216 Gelijkvloerse kruising; geregeld met VRI en R-net-haltes 2e kwartaal 2022 Europees openbaar
GO traject N222 a; Reconstructie N222 Rotonde Zwethlaan; vergroten capaciteit. 2e kwartaal 2022 Europees openbaar
PO Onderhoud beweegbare kunstwerken traject 1 Hoornbrug te Rijswijk. Vervangen besturingsinstallaties, aanpassen bewegingswerk, civiel onderhoud incl grootschalig betonherstel 2e kwartaal 2022
Duurzame Oevers - PO Recreatieve Oevers Vervangen oevers, innovatieve oeverconstructies 2e kwartaal 2022

Disclaimer: De aanbestedingsplanning is aan verandering onderhevig. Aan deze aanbestedingsplanning kunnen geen rechten worden ontleend. Het is niet mogelijk om telefonisch een toelichting te ontvangen op deze planning.

Heeft u vragen over de inhoud van de aanbestedingsplanning neem dan contact op met .

Heeft u informatie over nieuwe productontwikkelingen gerelateerd aan de genoemde aanbestedingen dan stellen wij op het prijs hiervan op de hoogte te blijven. Wilt u reageren, mail dan naar .