Leges infrastructuurDe informatie op deze pagina gaat over de Legesverordening Infrastructuur.

Vanaf 1 januari 2021 brengen wij kosten in rekening als u een aanvraag voor een vergunning indient. Na de aanvraag ontvangt u van de provincie een aanslagbiljet leges. Vaak krijgt u uw aanslagbiljet voordat u een beschikking op uw aanvraag krijgt. De leges blijven van toepassing, ook als u geen beschikking verkrijgt.

Provinciale Staten hebben besloten om per 1 januari 2021 leges te heffen voor vergunningaanvragen. Hiervoor is de Legesverordening Infrastructuur 2021 vastgesteld.

Besluitvorming leges

De stukken over dit besluit kunt u terugvinden op: https://staten.zuid-holland.nl.

Vraag en antwoord

Bekijk de veelvoorkomende vragen en de bijbehorende antwoorden over de leges:

Wat zijn leges?

Leges zijn bedragen die u moet betalen als u een aanvraag doet voor een vergunning bij de provincie Zuid-Holland. De behandeling van een aanvraag voor een vergunning is een dienst. Voor deze dienstverlening kan de provincie de kosten in rekening brengen.

Zijn leges nieuw?

Nee, leges zijn niet nieuw voor de provincie Zuid-Holland. Voor onderwerpen als Natuurbescherming of Omgevingsvergunningen worden al leges geheven.

Wat is er nieuw?

Op 11 november 2020 heeft Provinciale Staten besloten dat er voor aanvragen over infrastructuur leges geheven gaan worden. Dit besluit gaat in op 1 januari 2021.

Waarom is het leges-besluit genomen?

Sinds 1992 handelt de provincie vergunningaanvragen gratis af voor gebruik van de infrastructuur. De kosten zijn toegenomen. Daardoor is het voor de provincie niet langer haalbaar deze administratieve dienst gratis aan te bieden.

Wanneer worden leges in rekening gebracht?

Leges worden in rekening gebracht wanneer een inwoner of bedrijf een aanvraag doet voor een dienst, waarvoor de provincie Zuid-Holland het bevoegde gezag is. Bijvoorbeeld een aanvraag voor een vergunning voor een ligplaats in een provinciale vaarweg of voor de aanleg voor kabels en leidingen.

Welke legestarieven zijn er?

Voor elk soort aanvraag bestaat er een legestarief. Afhankelijk van uw aanvraag bepaalt de tarieventabel welk legestarief u verschuldigd bent. Bekijk de legesverordening met tarieventabel.

Wie bepaalt welk legestarief ik moet betalen?

De ambtenaar belast met de heffing van de provincie Zuid-Holland bepaalt welk tarief uit de legesverordening u moet betalen. Dit tarief wordt zorgvuldig vastgesteld.

Ik doe meerdere aanvragen tegelijk. Betaal ik dan meerdere keren leges?

Nee, zolang uw aanvraag één locatie betreft, betaalt u éénmaal leges. De heffingsambtenaar bepaalt dat de aanvraag met het hoogste bedrag aan u wordt berekend. Hierdoor betaalt u niet meerdere keren leges.

Ik doe één aanvraag voor meerdere locaties. Hoe vaak betaal ik leges?

Elke locatie wordt als een aparte aanvraag behandeld. U krijgt dus voor elke locatie een aanslagbiljet met het hoogste bedrag daar.

Mijn aanvraag is afgewezen. Moet ik nu nog steeds leges betalen?

Ja u moet leges betalen voor een afgewezen aanvraag. De provincie Zuid-Holland heeft kosten gemaakt voor het beoordelen van uw aanvraag. Deze kosten mag de provincie bij u in rekening brengen.Soms heeft de provincie niet alle kosten gemaakt. Als dit het geval is dan kunt u 30% van de leges terugvragen. Op uw aanslagbiljet staat hierover meer informatie.

Moet ik leges betalen als ik mijn aanvraag intrek of als mijn aanvraag buiten behandeling wordt gesteld?

Ja dan moet u de leges betalen. In de tussenliggende periode van het indienen van de aanvraag en het intrekken van de aanvraag, heeft de provincie Zuid-Holland werkzaamheden verricht die leges rechtvaardigen. Doordat de provincie wellicht niet alle kosten voor uw aanvraag heeft gemaakt, kunt u 50% van de leges terugvragen. Meer informatie vindt u op uw aanslagbiljet.

Kan ik bezwaar maken tegen de leges?

Ja, als u het niet eens bent met de leges, kunt u bezwaar maken bij de ambtenaar belast met de heffing. U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de leges. Meer informatie over het maken van bezwaar kunt u lezen op uw aanslagbiljet.

Ik heb moeite met het betalen van mijn leges, wat nu?

Heeft uw bedrijf liquiditeitsproblemen of zit u als inwoner krap bij kas, dan kunt u bij de ambtenaar belast met de invordering een aanvraag doen voor een betalingsregeling of eventueel uitstel van betaling. Uw situatie zal worden beoordeeld en aan de hand hiervan wordt een regeling aangeboden. Meer informatie vindt u op uw aanslagbiljet.

Ik heb een specifieke vraag over mijn plaatselijke situatie of beschikkingsaanvraag. Waar kan ik terecht?

Hiervoor kunt u terecht bij de afdeling Dienst Beheer Infrastructuur. U kunt daarvoor contact opnemen met ons Contact Centrum.

Ik heb een specifieke vraag over mijn aanslagbiljet, aanmaning of dwangbevel. Waar kan ik terecht?

Hiervoor kunt u terecht bij de afdeling Financiële en Juridische Zaken, u kunt deze bereiken via het volgende e-mailadres: of de contactpersoon genoemd op het aan u gerichte schrijven.


Tarieventabel leges