Aanvraagformulier voor een verzoek tot nadeelcompensatie (vergoeding)De provincie zorgt voor duurzaam onderhoud van de provinciale wegen, vaarwegen, bruggen, sluizen en oevers. Om de taken uit te voeren, neemt de provincie veel maatregelen en besluiten die in het algemeen belang en rechtmatig genomen zijn. Ondervindt u als particulier of ondernemer nadelige gevolgen van dit optreden dan komt u mogelijk in aanmerking voor nadeelcompensatie.

Aan de hand van de beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019 kunt u controleren of u in aanmerking komt voor nadeelcompensatie. Meer informatie.

Voorwaarden

Lijdt u omzetverlies, schade door onderhoudswerkzaamheden of de aanleg van nieuwe infrastructuur of heeft u te maken met waardedaling van uw woning? Wordt u hierbij onevenredig getroffen? Dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de schade. Een belangrijke voorwaarde is dat u niet had kunnen weten dat de maatregelen schade zouden veroorzaken. Ook mag de schade niet vallen onder het normaal maatschappelijk risico of normaal ondernemersrisico. De provincie zal dit toetsen aan de hand van de handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen.

Aanpak

Bent u van mening dat u recht heeft op nadeelcompensatie? Via dit formulier kunt u een verzoek tot nadeelcompensatie indienen. Alle gevraagde bijlagen kunt u aan het einde van de aanvraag uploaden en meesturen met het formulier. Als de tekstvelden te kort zijn, verwijs dan naar de bijlage waarin u toelichting geeft. U kunt maximaal 20 bestanden bijvoegen. Zijn uw bestanden totaal meer dan 50 MB? Stuur dan een mail met bijlagen naar . Vergeet niet uw naam en de datum van de ingediende schadeclaim te vermelden.

Let op: het kan zijn dat wij meer informatie nodig hebben dan in het formulier aangegeven. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

RijnlandRoute

Heeft uw verzoek tot nadeelcompensatie te maken met de RijnlandRoute, vermeld dit dan bij de vraag over de oorzaak van de schade (toelichting).

Contact

Zijn uw bestanden totaal meer dan 50 MB? Stuur dan een mail met bijlagen naar . Vergeet niet uw naam en de datum van de ingediende schadeclaim te vermelden.

Beschikbaar budget

De handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen hanteert een zogenaamde bagateldrempel van 1000 euro voor bedrijven en 500 euro voor particulieren. Daarnaast geldt voor bedrijven en ondernemingen een minimumforfait van 2% van de jaaromzet. Dat wil zeggen dat schade beneden deze bagateldrempel/minimumforfait niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Bijgewerkt