Verkeer en vervoer, verzoek handhavingVoor handhaving op grond van de Omgevingsverordening Zuid-Holland en kunt u terecht bij de provincie.

Voorwaarden

U kunt een handhavingsverzoek indienen als u een overtreding constateert op de provinciale wegen of vaarwegen. Gebruik hiervoor het digitale formulier.

Aanpak

Alle verzoeken voor handhaving worden geregistreerd en doorgegeven aan het juiste bevoegd gezag.
Is de provincie het bevoegde gezag, dan voert een provinciale toezichthouder zo snel mogelijk een controle uit. Bij overtreding van de regels volgt een handhavingsprocedure.

Contact

Over de afhandeling van uw verzoek wordt u geïnformeerd.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag