Archiefbescheiden, machtiging beperking openbaarheidArchiefstukken ouder dan 75 jaar mogen openbaar gemaakt worden. In bijzondere gevallen verleent de overheid speciale machtigingen om de openbaarmaking tegen te houden.

Voorwaarden

De openbaarmaking van archiefstukken ouder dan 75 jaar kan voor een bepaalde periode worden tegengehouden. Alleen als het volgende van toepassing is:

Het tegenhouden van openbaarheid:
  • gebeurt uit respect voor de persoonlijke privésfeer;
  • is in het belang van de staat of zijn bondgenoten;
  • voorkomt dat personen of organisaties worden bevoordeelt of benadeelt.

Contact

U moet de machtiging altijd aanvragen bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wilt u een machtiging aanvragen voor archiefstukken die in een gemeentelijke archiefbewaarplaats bewaard worden? Vraag de machtiging dan aan bij de provincie.

Met vragen kunt u bellen met de Provinciale Archiefinspectie, telefoon: 0704416487, of mailen naar FTRA@pzh.nl.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Bestuur

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag