Vuurwerk, ontbrandingstoestemmingOm mens en milieu te beschermen moet iemand die (bedrijfsmatig) handelingen met vuurwerk verricht op grond van het Besluit Omgevingsrecht en/of het Vuurwerkbesluit aan wettelijke regels voldoen en/of daarvoor een vergunning hebben. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk en tussen meldingen en vergunningen.

Het behandelen van een melding of vergunningsaanvraag voor handelingen met vuurwerk gebeurt in Zuid-Holland door de 5 Omgevingsdiensten. Zij voeren deze taken voor de provincie en de  gemeenten uit en houden ook toezicht op de naleving van de vuurwerkregels en -vergunningen.

Consumentenvuurwerk mag alleen vlak voor de jaarwisseling worden verkocht en - door particulieren - vergunningvrij worden afgestoken. In de rest van het jaar mag consumenten- en ander vuurwerk alleen door bedrijven met een vergunning en speciaal opgeleide medewerkers worden afgestoken, bijvoorbeeld bij vuurwerkshows, kermissen en theatervoorstellingen. Voor het afsteken van maximaal 20 kg theatervuurwerk of maximaal 200 kg consumentenvuurwerk volstaat een melding aan de omgevingsdienst. Voor grotere hoeveelheden en ander (professioneel) vuurwerk, moet bij de omgevingsdienst een vergunning aangevraagd worden.

Voor zaken als het vervoeren, importeren en bewerken van vuurwerk zijn er nog aparte regels en vergunningen. Daarvoor is veelal de Rijksoverheid het bevoegde gezag. Wanneer bij het afsteken sprake kan zijn van verstoring van dieren/natuurgebieden, is soms een advies nodig in het kader van de Wet natuurbescherming.

Voorwaarden

U moet als bedrijf in de volgende gevallen een ontbrandingsmelding doen:

  • uw bedrijf heeft een toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning),
  • u heeft een geldige aansprakelijkheidsverzekering,
  • u wilt maximaal 20 kilogram theatervuurwerk of 200 kilogram consumentenvuurwerk afsteken (of gezamenlijk 220 kilogram).

In alle overige gevallen heeft u een ontbrandingstoestemming nodig. Het vuurwerk mag alleen afgestoken worden door een gespecialiseerd bedrijf met een toepassingsvergunning.

Houd er rekening mee dat u misschien nog andere vergunningen nodig heeft, bijvoorbeeld een evenementenvergunning van de gemeente of een advies in het kader van de Wet natuurbescherming.

Aanpak

U doet de melding minimaal 2 weken voor het evenement. U doet de aanvraag voor ontbrandingstoestemming minimaal 14 weken voor de geplande vuurwerkontbranding. Ook voor meerdere evenementen of voorstellingen (multiple events) kunt u onder voorwaarden in 1 keer toestemming aanvragen.

Zowel bij de melding als de aanvraag levert u de volgende gegevens mee:

  • het soort vuurwerk dat u gaat afsteken,
  • datum, tijdstip en plaats van het evenement,
  • een afschrift van de toepassingsvergunning,
  • een afschrift van het certificaat vuurwerkdeskundige (KIWA-certificaat),
  • een schietlijst,
  • een actuele situatietekening (bij ontbranden in de buitenlucht),
  • als u wegen gaat afzetten, toestemming van de eigenaar of beheerder.

Contact

U doet de ontbrandingsmelding of een aanvraag voor een ontbrandingstoestemming bij de betreffende omgevingsdiensten. Met vragen kunt u bellen naar de Omgevingsdiensten:

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instanties

Postadres

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
info@odwh.nl
Telefoon 0704083100

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Postadres

Postbus 14060
2501 GB Den Haag
vergunningen@odh.nl
Telefoon 0702189902
algemeen@ozhz.nl
Telefoon 0787708585
info@dcmr.nl
Telefoon 0102468001
vuurwerk@odmh.nl
Telefoon 0885450000