Vuurwerk, ontbrandingstoestemming
Als uw bedrijf vuurwerk wil afsteken, dan moet u toestemming vragen aan de provincie. Dit doet u bij de provincie waar u vuurwerk gaat afsteken. Dit heet een ontbrandingstoestemming. Deze toestemming heeft u nodig als u bepaalde hoeveelheden of soorten vuurwerk wilt afsteken.

Bijvoorbeeld:

 • professioneel vuurwerk
 • consumentenvuurwerk (meer dan 200 kilogram)
 • theatervuurwerk (meer dan 20 kilogram)

Het vuurwerk mag alleen afgestoken worden door een gespecialiseerd bedrijf met een toepassingsvergunning.

Aan de gemeente wordt een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) gevraagd. Ook wordt advies gevraagd aan onder andere de brandweer, de veiligheidsregio en aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

Voorwaarden

U kunt de toestemming aanvragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • U wilt afsteken:
  ◦professioneel vuurwerk
  ◦consumentenvuurwerk (meer dan 200 kilogram)
  ◦theatervuurwerk (meer dan 20 kilogram)
 • U heeft een toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning).
 • U heeft een geldige aansprakelijkheidsverzekering.

Aanpak

U doet de aanvraag minimaal 14 weken voor de geplande vuurwerkontbranding. Ook voor meervoudige evenementen of voorstellingen (multiple events) kunt u onder voorwaarden één toestemming aanvragen.

Bij de aanvraag voegt u de volgende informatie toe:

 • datum, tijdstip en plaats van het evenement
 • een afschrift van de toepassingsvergunning
 • een afschrift van het certificaat vuurwerkdeskundige (KIWA-certificaat)
 • een schietlijst
 • een actuele situatietekening (bij ontbranden in de buitenlucht)
 • als u wegen gaat afzetten, toestemming van de eigenaar of beheerder

Het kan zijn dat u naast de ontbrandingstoestemming nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een evenementenvergunning van de gemeente.

Contact

U vraagt toestemming bij Gedeputeerde Staten van de provincie waar u het vuurwerk gaat afsteken. Bij de aanvraag moet u een werkplan, als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit, toevoegen. Ook moet u een kopie van uw bedrijfsvergunning en het certificaat vuurwerkdeskundige bij de aanvragen voegen. U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk hiervoor bij het product Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan.

Met vragen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Haaglanden, 0702189900 of .

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instanties

Postadres

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Telefoon 0714083100

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Postadres

Postbus 14060
2501 GB Den Haag
Telefoon 0702189900
Telefoon 0787708585
Telefoon 0102468080
Telefoon 0182545700