Milieubeheer, verzoek handhavingBedrijven moeten zich houden aan de Wet milieubeheer. Deze wet zorgt ervoor dat vervuiling van het milieu zoveel mogelijk wordt voorkomen. In de wet staat ook dat de omgeving zoveel mogelijk beschermd moet worden voor overlast (bijvoorbeeld door geluid of stank). Het gaat hierbij over milieu in de betekenis van 'omgeving'. Wanneer iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u vragen of de regels worden gehandhaafd. U dient dan een handhavingsverzoek in.

De provincie Zuid-Holland heeft deze taak overgedragen aan de Omgevingsdiensten:

 • West-Holland
 • Midden-Holland
 • Zuid-Holland Zuid
 • DCMR (Rijnmond)
 • Haaglanden

Voorwaarden

Om een handhavingsverzoek in te dienen moeten de volgende voorwaarden van toepassing zijn:
 • u bent van mening dat een bedrijf zich niet houdt aan de regels die staan geschreven in de Wet milieubeheer; en
 • een bedrijf of inrichting valt onder het gezag van de provincie.

Contact

Met vragen kunt u bellen met de omgevingsdienst:

 • West-Holland: 0714083100
 • Midden-Holland: 0182545700
 • Zuid-Holland Zuid: 0787708585
 • DCMR (Rijnmond): 0102468080
 • Haaglanden: 0702189900

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instanties

Telefoon 0714083100
Telefoon 0182545700
Telefoon 0787708585
Telefoon 0102468080
Telefoon 0702189900