Archiefbescheiden ouder dan 20 jaar overbrengen, machtiging opschortingAlle archiefstukken die ouder dan 20 jaar zijn, moeten worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats of moeten worden vernietigd. Gebruikt of raadpleegt u bepaalde archiefbescheiden die naar de archiefbewaarplaats moeten vaak? Dan kunt u een machtiging aanvragen om het verplaatsen uit te stellen. U vraagt een zogeheten ‘machtiging opschorting’ aan bij de provincie.

Voorwaarden

Voor de uitstelaanvraag van het overbrengen van archiefstukken geldt de volgende voorwaarde:
  • ouder dan 20 jaar; en
  • vaak geraadpleegd.

Contact

U vraagt de ‘machtiging opschorting’ aan bij de provincie.

Met vragen kunt u bellen de Provinciale Archiefinspectie 0704416487, of mailen naar FTRA@pzh.nl.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Bestuur, bureau Bestuur en Toezicht

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag