Onttrekking weg aan het openbaar verkeerZowel het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen kunnen wegen in eigen beheer hebben. De overheid die een weg onderhoudt kan die weg aan het openbaar verkeer onttrekken. Dit houdt in dat die weg (of een deel daarvan) niet langer toegankelijk is. Meestal gebeurt dit in verband met reconstructie van de weg of met de duurzaamheid en veiligheid van het verkeer. Bij het besluit moet een afweging plaatsvinden tussen de (algemene) veiligheids- en bereikbaarheidsbelangen en andere belangen. Ook als belanghebbende kunt u de overheid verzoeken een weg aan het openbaar verkeer te onttrekken. De weg wordt dan ontoegankelijk gemaakt voor het verkeer.

Voorwaarden

U kunt de gemeente verzoeken een weg aan het openbaar verkeer te onttrekken. Dit kan wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • u bent belanghebbende. Dan is uw belang rechtstreeks betrokken bij een eventueel besluit over de weg;
  • de weg wordt niet onderhouden door het Rijk, de provincie of het waterschap.

Wanneer de gemeenteraad weigert om aan een verzoek te voldoen, kunt u beroep instellen bij de provincie. Voor wegen die worden beheerd door het Rijk, de provincie of een waterschap is er in de Wegenwet geen soortgelijke bepaling opgenomen. Wanneer er een besluit is genomen over het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer, kunt u hiertegen in bezwaar bij de instantie die het besluit genomen heeft.

Contact

U dient bezwaar tegen een onttrekking van een weg in bij de instantie die het besluit heeft genomen. Dit kan zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), de gemeente, of de provincie.

Met vragen kunt u bellen met het Awb-secretariaat, 0704416063, of mailen, .

Bezwaar en beroep

Weigert de overheid aan het verzoek te voldoen? Dan kunt u beroep instellen bij de instantie die het besluit heeft genomen. Het is ook mogelijk dat u juist tegen het besluit van onttrekking van de weg aan het openbaar verkeer bent. U kunt dan bezwaar indienen bij de instantie die het besluit voor onttrekking heeft genomen.
Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Financiële en Juridische Zaken, bureau Kaderstelling en Controle

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag