Natuurnetwerk Nederland, vaststellingHet natuurnetwerk Nederland, voorheen genaamd de Ecologische Hoofdstructuur, is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Het natuurnetwerk bestaat uit kerngebieden, dat zijn grotere natuurgebieden met een hoge natuurkwaliteit, die zoveel mogelijk met elkaar en met kleinere natuurgebieden worden verbonden door middel van ecologische verbindingen.

De provincie stelt vast welke bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden deel uitmaken van het natuurnetwerk Nederland, bij ons dus eigenlijk het ‘natuurnetwerk Zuid-Holland’.

Contact

Voor informatie over de ecologische hoofdstructuur kunt u terecht bij de provincie.
Met vragen kunt u bellen naar het secretariaat van bureau Natuur en Recreatie, telefoon 0704416773, of mailen naar de afdeling Water en Groen secrwater@pzh.nl.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Water en Groen

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag