Ecologische hoofdstructuur, vaststellingLET OP: deze vaststelling is per 1-1-2017 vervallen. Hiervoor is in de plaats gekomen: Natuurnetwerk Nederland, vaststelling.

De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Deze gebieden vormen de basis voor het natuurbeleid. De ecologische hoofdstructuur bestaat uit kerngebieden: grote aan elkaar verbonden natuurgebieden met een hoge kwaliteit. De gebieden die deel uitmaken van deze ecologische hoofdstructuur worden door de provincie vastgesteld. De vaststelling van de ecologische hoofdstructuur is belangrijk voor het in kaart brengen van kwetsbare gebieden.

Contact

Voor informatie over de ecologische hoofdstructuur kunt u terecht bij de provincie.
Met vragen kunt u bellen naar het secretariaat van bureau Natuur en Recreatie, telefoon 0704416773, of mailen naar de afdeling Water en Groen secrwater@pzh.nl.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Water en Groen

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag