Ontgronding, vergunningvrij
De meldingsplicht is vervallen.

U heeft een ontgrondingsvergunning nodig als u de bodem wilt gaan afgraven. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. Haalt u een grondlaag weg, zoals klei, veen, zand of grind? Dan hoeft u soms geen vergunning aan te vragen. Voorbeelden van deze vrijgestelde ontgrondingen zijn:

  • grondwerken voor bouwwerken, funderingen (draagconstructies van gebouwen) en infrastructuur zoals wegen of het spoor;
  • graven uitgraven en ruimen;
  • archeologische opgravingen;
  • landbouw, tuinbouw en bosbouw;
  • bepaalde natuurontwikkelingsprojecten; en
  • zogenaamde functionele ontgrondingen ( dit zijn ontgrondingen waarbij het creëren van een bepaalde functie, bijvoorbeeld een ecologische verbindingszone, het doel is).

Kijk voor meer informatie over ontgrondingen bij 'Ontgrondingsvergunning' in dit loket.

Voorwaarden

De volgende ontgrondingsvoorwaarde is van toepassing:

  • Uw werkzaamheden passen binnen het natuurbeleid van de provincie.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Haaglanden, die namens de provincie Zuid-Holland de aanvragen behandelt.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Postadres

Postbus 14060
2501 GB Den Haag
Telefoon 0702189900