Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidieU kunt subsidie aanvragen als u de verontreinigde bodem van uw bedrijventerrein wilt saneren. De verontreiniging van het terrein moet dan van vóór 1975 zijn. Verder moet u eigenaar of pachter van het bedrijventerrein zijn sinds 1995. Soms wordt een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld voor terreinen die na 1995 van eigenaar zijn gewisseld.

Bevoegd gezag

Bevind zich de locatie van de bodemverontreiniging in één van de grote gemeenten Den Haag, Leiden, Rotterdam, Dordrecht of Schiedam dan zijn deze gemeenten bevoegd gezag. Voor informatie over de Bedrijvenregeling kunt u met deze gemeenten contact opnemen.
Voor de overige gemeenten is de provincie Zuid-Holland bevoegd gezag. De uitvoering van de Bedrijvenregeling wordt voor deze gemeenten door de desbetreffende Omgevingsdienst uitgevoerd. Nadere informatie is bij hun te verkrijgen, zie hiervoor elders op deze pagina.

Voorwaarden

Eigenaren of erfpachters van in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen konden zich tot 1 januari 2008 aanmelden voor de Bedrijvenregeling. Aan de hand van de aanvraag wordt bekeken of zij voldoen aan de voorwaarden van de regeling en subsidie krijgen voor het saneren van ernstige bodemverontreiniging. De hoogte van de subsidie kan oplopen tot maximaal 70%.
Informatie over de Bedrijvenregeling en de benodigde aanvraagformulieren vindt u op de website van Bodem+.

Contact

In Zuid-Holland is de uitvoering van de Bedrijvenregeling overgedragen aan de omgevingsdiensten. Daar moet u de subsidie aanvragen en kunt u terecht met vragen. Uitzondering hierop zijn de 4 grote gemeenten (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht) en de gemeenten die genoemd worden in het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming.

Voor bodemverontreiniging binnen Delft is de gemeente Delft het bevoegd gezag.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken na ontvangst van de subsidieaanvraag een beslissing.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instanties

Postadres

Postbus Postbus 159
2300 AD Leiden
Telefoon 0714083100

Bezoekadres

Midden-Hollandhuis Thorbeckelaan 5 5
2805 CA Gouda

Postadres

Postbus Postbus 45
2800 AA Gouda
Telefoon 0885450000

Bezoekadres

Johan de Wittstraat 140
3311 KJ Dordrecht

Postadres

Postbus Postbus 550
3300 AN Dordrecht
Telefoon 0787708585

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Postadres

Postbus 14060
2501 GB Den Haag
Telefoon 0702189900

Bezoekadres

3112 NA Schiedam
Telefoon 0102468000