Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidieU kunt subsidie aanvragen als u de verontreinigde bodem van uw bedrijventerrein wilt saneren. De verontreiniging van het terrein moet dan van vóór 1975 zijn. Verder moet u eigenaar of pachter van het bedrijventerrein zijn sinds 1995. Soms wordt een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld voor terreinen die na 1995 van eigenaar zijn gewisseld.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U bent eigenaar of erfpachter van een bedrijventerrein.
  • U bent eigenaar van een bedrijventerrein of u bent vóór 1 januari 1995 pachter van het terrein geworden.
  • Het bedrijventerrein is ernstig verontreinigd.
  • De verontreiniging is (voor een deel) veroorzaakt vóór 1 januari 1975.
  • U heeft van de provincie een beschikking gekregen waarin staat dat de grond ernstig verontreinigd is.
  • Uit de beschikking van de provincie blijkt dat de sanering spoedeisend is.
  • Het bedrijventerrein staat aangemeld voor de bedrijvenregeling. Aanmelding kon tot 1 januari 2008.
  • De sanering mag pas starten nadat de subsidie verleend is.
  • Het terrein is en blijft in de toekomst bedrijventerrein.
  • Er is geen andere overheidsbijdrage voor de kosten van bodemsanering.

Informatie over de Bedrijvenregeling en de benodigde aanvraagformulieren vindt u op de website van Bodem+.

Contact

In Zuid-Holland is de uitvoering van de Bedrijvenregeling overgedragen aan de omgevingsdiensten. Daar moet u de subsidie aanvragen en kunt u terecht met vragen. Uitzondering hierop zijn de vier grote gemeenten (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht) en de gemeenten die genoemd worden in het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming.

Voor bodemverontreiniging binnen Delft is de gemeente Delft het bevoegd gezag.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken na ontvangst van de subsidieaanvraag een beslissing.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instanties

Telefoon 0714083100
Telefoon 0885450000
Telefoon 0787708585

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Postadres

Postbus 14060
2501 GB Den Haag
Telefoon 0702189900

Postadres

Postbus 843
3100 AV Schiedam
Telefoon 0102468000