POP3, 2.3: Jonge Landbouwers, subsidieGaat u subsidie aanvragen binnen deze regeling? Lees dan eerst de algemene informatie en voorwaarden op de pagina POP-3, uitvoeringsregeling, subsidie.

Achtergrond

Deze openstelling is de vierde openstelling waarmee we jonge landbouwers willen stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf. De regeling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de jonge landbouwer een achterstand kan inlopen.
Sinds de eerste openstelling in 2016 is de investeringslijst uitgebreid, waardoor een betere keuze voor de verschillende sectoren te maken is. De investeringslijst vindt u als bijlage in het openstellingsbesluit.

Indienen aanvraag

Subsidie kan worden aangevraagd in de volgende openstellingsperiode:

 • Van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021

Voor het aanvragen van deze subsidie gebruikt u uw persoonlijk relatienummer als jonge landbouwer en niet het relatienummer van uw agrarisch bedrijf.

Heeft u nog geen persoonlijk relatienummer? Vraag deze dan op tijd aan via RVO.nl.

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient u als aanvrager te voldoen aan enkele minimale voorwaarden, namelijk:

 • Uitvoering is nog niet gestart, oftewel er is nog geen financiële overeenkomst gesloten.
 • De aanvrager van deze subsidie is bij het indienen van de aanvraag niet ouder dan 40 jaar. De datum van indienen wordt gezien als peildatum. Voorbeeld: U dient op 8 februari 2019 de subsidieaanvraag in en op 9 februari 2019 wordt u 41, dan voldoet u aan het leeftijdscriterium voor de subsidie Jonge landbouwers.
 • U bent bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
 • U heeft zich voor het eerst als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf gevestigd.
 • De investering is bedoeld voor gebruik op het landbouwbedrijf waarvoor de subsidie is aangevraagd. Bij de instandhouding zal ook worden gecontroleerd of de investering nog op het landbouwbedrijf in gebruik is, waarvoor de investering was aangevraagd.

Tevens dient u als aanvrager te voldoen aan enkele aanvullende voorwaarden, namelijk:

 • Commanditaire vennootschap: Een commanditaire vennootschap komt wel in aanmerking, maar de commanditaire vennoot (stille vennoot) niet. Bij een commanditaire vennootschap wordt dus alleen subsidie verstrekt aan een niet- commanditaire vennoot.
 • Samenwerkingsverbanden: Zit u in een samenwerkingsverband waarbij alle maten of vennoten onbeperkt bevoegd zijn en waar er geen blokkerende zeggenschap is geregeld? Met zo'n zeggenschapsverdeling komt u niet in aanmerking voor subsidie. U moet tenminste één blokkerende zeggenschap hebben over ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van minimaal €25.000. Wanneer u geen blokkerende zeggenschap heeft kan uw beslissing altijd nog overruled worden.
 • Overdracht: De meeste landbouwers gaan eerst een samenwerking aan, bijvoorbeeld een maatschap of VOF, en nemen vervolgens het bedrijf over, bijvoorbeeld in de vorm van een eenmanszaak. Bij een volledige overdracht van bijvoorbeeld een maatschap naar een eenmanszaak wordt de eenmanszaak ook als eerste bedrijf gezien, omdat het een voortzetting is van de eerdere samenwerking.

Als de oude maatschap behouden blijft en u begint voor uzelf, dan is het relevant of u in de oude maatschap (mede-)bedrijfshoofd was. Was u (mede-) bedrijfshoofd in een oude maatschap die nog bestaat? Dan zien wij de maatschap als eerste landbouwbedrijf en is het volgende bedrijf geen voortzetting. In dat geval komt u niet in aanmerking voor subsidie.

Doen aan een samenwerkingsverband meerdere jonge landbouwers mee, dan wordt het aandeel eigen vermogen van deze jonge landbouwers samengevoegd.

U mag de investering niet via uw persoonlijke onderneming laten lopen, waar u 100% van het vermogen bezit en daarmee maximaal subsidie kan krijgen.

Van investeringen ten behoeve van energieproductie (bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens) komt alleen het deel in aanmerking voor subsidie dat voor eigen gebruik van de landbouwonderneming nodig is. Geef in uw projectplan aan als u uitbreidingsplannen heeft (bijvoorbeeld vervanging van gasinstallatie door elektra), met daarbij een beschrijving van de plannen en de eventuele verwachte stijging van de energieproductie in de toekomst.

Aanpak

 • Log in met DigiD:

Gebruik uw DigiD om in te loggen op mijn.rvo.nl. Daardoor wordt automatisch een persoonlijk relatienummer aangemaakt voor RVO.nl.

Heeft u nog geen DigiD? Aanvragen gaat via www.digid.nl/aanvragen. Zodra uw DigiD is geactiveerd, kunt u bij ons inloggen.

U ziet uw relatienummer terug in Mijn dossier op mijn.rvo.nl. Kies daar voor Mijn gegevens en daarna Gegevens wijzigen.

 • U kunt iemand machtigen:

U kunt iemand machtigen om namens u zaken bij ons te regelen. Dat kan als deze persoon ook bij ons geregistreerd staat. Heeft u al iemand gemachtigd voor uw bedrijf die u ook wilt machtigen voor het aanvragen van de subsidie POP3 Jonge landbouwers 2018? Geef dan ook vanuit uw persoonlijk relatienummer een machtiging af voor deze persoon. Meer hierover leest u op mijn.rvo.nl op de pagina Inloggen, ondertekenen en machtigen.

 • TAN-codes:

Voor het versturen van uw aanvraag heeft u TAN-codes nodig. Zorg op tijd voor voldoende TAN-codes bij het juiste relatienummer: de TAN-codes van uw landbouwbedrijf kunt u niet gebruiken voor het persoonlijk relatienummer. U kunt de TAN-codes telefonisch bij ons aanvragen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het POP-3 team via

Wet- en regelgeving

Subsidie

De subsidiabele kosten verschillen per investering waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Het openstellingsbesluit biedt een overzicht van de investeringen die in de lijst voor deze opstelling zijn opgenomen en de daarbij behorende subsidiabele kosten per investering.

Beoordeling aanvraag

De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven en vervanging door dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig waren komen niet in aanmerking.

Gedeputeerde Staten stellen een lijst vast met duurzame investeringen. Op deze lijst zijn alleen investeringen opgenomen die voldoen aan de minimale bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen. De score per investeringscategorie is bepaald op basis van de mate waarin de investering bijdraagt aan de duurzaamheid (gericht op milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit) en de beleidsmatige voorkeur.

In het openstellingsbesluit wordt de beoordeling verder toegelicht.

Handboek voor aanvragers POP-3 subsidie

Het Handboek voor de aanvragers geeft uitleg over de procedures en regelgeving van POP-3. Dit handboek kunt u gebruiken als ondersteuning bij de uitvoering van uw project. U kunt het Handboek voor aanvragers POP-3 subsidie digitaal raadplegen.

Bijgewerkt