POP3, 2.5: Weidevogels, biodiversiteit, en landschap, subsidieAchtergrond

Met deze maatregel kan subsidie worden verleend voor niet-productieve investeringen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen voor weidevogels, biodiversiteit en landschap. Met de subsidies worden projecten gestimuleerd waarmee de leefgebieden voor weidevogels, de biodiversiteit en het landschap worden verbeterd.

Een niet-productieve investering is een investering die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van het landbouw- of bosbouwbedrijf tot gevolg heeft.

Voorbeelden van niet-productieve investeringen zijn: inrichtingsmaatregelen voor specifieke soorten, aanleg en inrichting van landschapselementen en inrichting van weidevogelkerngebieden.

Indienen aanvraag

Subsidie kan worden aangevraagd in de volgende openstellingsperiode:

  • Van 7 juni 2021 tot en met 8 juli 2021

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het POP-3 team via .

Wet- en regelgeving

Subsidie

Ter informatie voor de lopende subsidies: informatie over onder andere de voorwaarden, subsidiale kosten en de selectiecriteria kunt u vinden in de betreffende openstellingsbesluiten.

Handboek voor aanvragers POP-3 subsidie

Het Handboek voor de aanvragers geeft uitleg over de procedures en regelgeving van POP-3. Dit handboek kunt u gebruiken als ondersteuning bij de uitvoering van uw project. U kunt het Handboek voor aanvragers POP-3 subsidie digitaal raadplegen.

Bijgewerkt