POP3, 2.2: Fysieke investeringen innovaties water 2017, subsidieDe provincie Zuid-Holland heeft 2 POP-3 maatregelen opengesteld voor projecten die gericht zijn op verbetering van waterkwaliteit in de landbouw. Het betreft de POP-3 maatregel 'ondersteuning van fysieke investeringen voor innovaties' en de POP-3 maatregel ‘kennisoverdracht’.

Beide regelingen vloeien voort uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie en maken onderdeel uit van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3). De provincies stellen de verschillende POP-3 regelingen open voor hun gebied.

Aanpak

Ter informatie voor de lopende subsidies: informatie over onder andere de voorwaarden, subsidiale kosten en de selectiecriteria kunt u vinden in de betreffende openstellingsbesluiten.

Handboek voor aanvragers POP-3 subsidie

Het handboek geeft uitleg over de procedures en regelgeving van POP-3. Dit handboek kunt u gebruiken als ondersteuning bij de uitvoering van uw project. U kunt het Handboek voor aanvragers POP3 subsidie digitaal raadplegen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het POP3 team via .

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt