POP3, 2.8: Samenwerken in het kader van Europees Innovatie Partnerschap EIPAchtergrond

Het Europese Innovatie Partnerschap voor de landbouw (EIP-AGRI) is een nieuwe aanpak van de Europese Commissie waarbij met Operationele Groepen (samenwerkingsverbanden)  wordt gewerkt. Deze groepen zijn samengesteld uit minimaal één agrarische ondernemer (actief in de grond gebonden landbouw) die kan worden bijgestaan door onderzoekers, adviseurs en andere betrokkenen om zijn/haar vragen zo goed mogelijk te formuleren. De Operationele Groepen stellen een plan op voor het ontwikkelen, testen, aanpassen of uitvoeren van het innovatieve project. In het projectplan moet een beschrijving van de verwachte resultaten opgenomen worden, zoals de bijdrage van het project aan de EIP-doelstelling, de wijze waarop de verworven kennis wordt verspreid en de eventuele verdienmodellen van het project. Een ander belangrijk doel van EIP-AGRI is om een brug te slaan tussen praktijk en onderzoek, zodat de praktische kennis wordt benut en verspreid en de wetenschap beter inspeelt op de behoeften van de boer.

Meer informatie over het EIP vindt u via:

Met de vaststelling van het Ambitiedocument Innovatie Agenda Duurzame Landbouw heeft de Provincie gekozen voor een veranderaanpak met proeftuinen. Voor deze proeftuinen kan subsidie worden aangevraagd uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3).

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het POP-3 team via .

Wet- en regelgeving

Subsidie

Ter informatie voor de lopende subsidies: informatie over onder andere de voorwaarden, subsidiale kosten en de selectiecriteria kunt u vinden in de betreffende openstellingsbesluiten.

Handboek voor aanvragers POP-3 subsidie

Het Handboek voor de aanvragers geeft uitleg over de procedures en regelgeving van POP-3. Dit handboek kunt u gebruiken als ondersteuning bij de uitvoering van uw project. U kunt het Handboek voor aanvragers POP-3 subsidie digitaal raadplegen.

Bijgewerkt