POP3, 2.7: Samenwerking voor innovaties water, subsidieAchtergrond

Van 28 november 2016 tot en met 25 januari 2017 hebben landbouwers, grondeigenaren en landbouw-, natuur- en landschapsorganisaties in het Zuid-Hollandse deel van het beheergebied van Rijnland subsidie kunnen aanvragen voor samenwerkingsverbanden die gericht zijn op de verbetering van de waterkwaliteit. Deze subsidie is bedoeld voor zowel het opzetten van samenwerkingsverbanden als het gezamenlijk uitvoeren van een innovatieproject. De activiteiten van de samenwerkingsverbanden moeten een duidelijke link hebben met landbouw. Enkel projecten van €50.000 of meer kwamen voor subsidie in aanmerking.

Deze regeling vloeit voort uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie en maakt onderdeel uit van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3). De provincies stellen de verschillende POP-3 regelingen open voor hun gebied.

Aanpak

Ter informatie voor de lopende subsidies: informatie over onder andere de voorwaarden, subsidiale kosten en de selectiecriteria kunt u vinden in de betreffende openstellingsbesluiten.

Handboek voor aanvragers POP-3 subsidie

Het handboek geeft uitleg over de procedures en regelgeving van POP-3. Dit handboek kunt u gebruiken als ondersteuning bij de uitvoering van uw project. U kunt het Handboek voor aanvragers POP-3 subsidie digitaal raadplegen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het POP-3 team via .

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt