Drugsafval, opruiming dumping, subsidieGedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen hiervoor van 3 juli tot en met 1 december 2020 compensatie aanvragen op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020. Op grond van landelijke afspraken wordt voor alle provincies een – nagenoeg dezelfde – subsidieregeling opengesteld.

De regeling is bestemd voor gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. Daarnaast kunnen ook particulieren die eigenaar of erfpachter van een locatie met drugsafvaldumping zijn van de regeling gebruik maken. Dat geldt ook voor Staatsbosbeheer als eigenaar van dergelijke locaties.

Aanpak

Landelijk loket in Brabant

De provincie Noord-Brabant is het loket voor subsidieaanvragen vanuit heel Nederland (met uitzondering van de provincie Gelderland, die haar eigen subsidieregeling uitvoert). U kunt subsidie aanvragen via de site: www.subsidiedrugsafval.nl Alle aanvragen komen bij de provincie Noord-Brabant binnen, worden daar behandeld en bij toewijzing vindt vervolgens ook de subsidiebetaling plaats. Meer informatie: www.subsidiedrugsafval.nl

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Contact Centrum, via:

Termijn

Aanvragen kan van 3 juli tot en met 1 december 2020.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Maximale bijdrage

50 – 100% vergoeding

Particulieren ontvangen 100% van de kosten tot een maximum van €24.999. Het gaat dan om afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval, verontreinigd oppervlaktewater en sanering van verontreinigde bodem.

Gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen (publieksrechtelijke rechtspersonen) ontvangen 50% van de kosten tot een maximum van €24.999.

Beschikbaar budget

Subsidie kan worden aangevraagd voor de compensatie van kosten die gemaakt zijn voor drugsafval dat is opgeruimd in de periode januari 2019 tot en met november 2020. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De regeling is met middelen van en in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid tot stand gekomen. Elke provincie kent een eigen subsidieplafond. Voor de provincie Zuid-Holland bedraagt dit plafond €98.468,00.

Voor meer informatie en het aanvragen van een subsidie kunt u terecht op de website van Bij12.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie