InterregEr kunnen geen subsidieaanvragen meer worden ingediend doordat er geen subsidieplafond beschikbaar is.

De provincie geeft cofinanciering aan projecten binnen de Interreg programma’s Nederland-Vlaanderen (uitgezonderd prioriteit 3: duurzame groei – milieu en hulpbronnen), Twee Zeeën, Europa, Noord-West Europa en Noord Zee Regio.

Projecten moeten een bijdrage leveren aan het toepasselijke vigerende provinciale beleid op het gebied van economie en energie en aan de Economische Agenda Zuidvleugel inclusief onderliggende uitvoeringsprogramma.

Voorwaarden

De provincie subsidieert maximaal 15% van het gedeelte van de subsidiabele kosten van de Zuid-Hollandse partners. Als voorwaarde geldt dat de projecten moeten aansluiten bij het provinciaal beleid. Dat ze bijdragen aan een sterkere economie in Zuid-Holland.

Aanpak

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Contact

Met vragen neemt u contact op met Fokje Lamboo  of 0704417521.

Termijn

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt