Openstaande subsidiebeschikkingen BDU
In het kader van het verantwoorden volgens de SiSa-methode (Single information, Single Audit) moet onder andere over de BDU (Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer) verantwoording worden afgelegd over de verstrekte subsidies via de SiSa-bijlage in de jaarrekening van een medeoverheid.

In relatie tot de Verantwoordingslijst 2019, die via de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie is te raadplegen via https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl/, vindt u links onderaan een overzicht van de Openstaande subsidiebeschikkingen tot op dit moment voor de BDU- subsidies die de provincie in de loop van de tijd heeft verstrekt en waarvoor nog een (eind) verantwoording moet worden afgelegd.

Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan het zijn dat sommige oudere BDU-projecten hier niet in voorkomen. Mocht u projecten missen in dit overzicht, laat dit dan alstublieft aan ons weten via emailadres subsidies@pzh.nl. Ten aanzien van aan ons te verantwoorden projecten kunt u dan ook geen rechten aan deze lijst ontlenen.

Wij verwijzen u in dit verband ook naar onze brief van 09 december 2019 (kenmerk PZH (Provincie Zuid-Holland)-2019-712862408), met als onderwerp: 'Single information Single audit voor de medeoverheden in relatie tot de jaarrekening 2019', waarin over de verantwoordingslijst 2019 informatie wordt verstrekt.