SubsidieplafondsEen subsidieplafond is het bedrag dat voor een regeling beschikbaar is voor een bepaalde periode, meestal een jaar. Als dit bedrag voor een subsidieregeling is besteed, kan de provincie geen subsidie voor die subsidieregeling meer verlenen.