Subsidieplafonds
Een subsidieplafond is het bedrag dat voor een regeling beschikbaar is voor een bepaalde periode, meestal een jaar. Als dit bedrag voor een subsidieregeling is besteed, kan de provincie geen subsidie voor die subsidieregeling meer verlenen.

De provincie stelt jaarlijks, tijdens de behandeling van de voorjaarsnota, voor haar sbusidieregelingen subsidieplafonds en begrotingssubsidies vast. Hier vindt u de bedragen die gelden voor 2017 en 2018. De bedragen verwijzen naar de publicatie in het provinciale blad. Bekijk de recente subsidieplafonds en begrotingssubsidies voor 2017 en 2018 op: