Subsidie aanvragenVoordat u subsidie aanvraagt, kijkt u eerst bij de subsidieregelingen om na te gaan welke subsidiemogelijkheden er zijn, of u in aanmerking komt voor subsidie en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

In principe kunnen aanvragen voor projectsubsidies het gehele jaar worden ingediend (maar wel voordat de activiteiten zijn begonnen), tenzij er in de subsidieregeling staat dat een aanvraag vóór een bepaalde datum ontvangen moet zijn. Aanvragen voor boekjaarsubsidies moeten zijn ingediend vóór 1 oktober voorafgaand aan het boekjaar. Aanvragen die te laat of te vroeg worden ingediend worden in principe niet in behandeling genomen. Als datum voor indiening geldt de ontvangstdatum van de subsidieaanvraag.

Via welke weg vraag ik subsidie aan?

Dit kan digitaal of per post. Wij raden u aan om uw subsidieaanvraag digitaal in te dienen via het e-formulier subsidieaanvraag, omdat dit zowel voor u als voor ons efficiency oplevert.

Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het e-formulier, voor een aanvraag per post gebruikt u het aanvraagformulier. Dit vindt u op de pagina van de betreffende subsidieregeling, via de pagina subsidieregelingen. Let u erop dat u alle gevraagde bijlagen met de aanvraag meestuurt.

Let op: Elke regeling heeft een eigen aanvraagformulier. Het is belangrijk dat u het juiste aanvraagformulier gebruikt!

Wat u moet weten als u gebruik maakt van het e-formulier

Om onbevoegd gebruik van het e-formulier te voorkomen, is het van belang dat u zich correct identificeert. Dit kan op twee manieren:

DigiD1. Vraagt u als burger of particulier subsidie aan: met DigiD als authenticatiemiddel

U kunt een DigiD account aanvragen op de website https://www.digid.nl/
Voor het aanvragen van een DigiD account heeft u uw Burgerservicenummer (BSN) nodig.

eHerk_logo2. Vraagt u als ondernemer, overheid enzovoort aan: met eHerkenning als authenticatiemiddel

Voor een subsidieaanvraag is het beveiligingsniveau 2+ (EH2+).

Beveiliging vindt plaats op basis van gebruikersnaam, wachtwoord en eenmalig password via token of sms. Op de website http://www.eherkenning.nl/ is uitgebreide informatie te vinden.

Voordat uw subsidieaanvraag in behandeling kan worden genomen hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Deze gegevens worden opgevraagd via een aantal schermen. Aan de linkerzijde van het scherm treft u een inhoudsopgave aan van de schermen die u moet doorlopen. Zo kunt u altijd zien waar u bent.

Onderbreken en hervatten

Het is mogelijk het invullen van de schermen tijdelijk te onderbreken. Het is dan wel van belang dat u de ingevulde gegevens opslaat. Boven in scherm: Antwoorden opslaan. De door u ingevulde gegevens worden opgeslagen in een bestand op uw computer. Boven in scherm: Antwoorden ophalen Op een later moment kunt u uw subsidieaanvraag hervatten. Met de knop Antwoorden ophalen kunt u het bestand met de gegevens van de subsidieaanvraag opnieuw in het aanvraagformulier laden. U moet u nu wel opnieuw aanmelden via DigiD of eHerkenning.

Bijlage toevoegen

Voor de afhandeling van uw subsidieaanvraag is een aantal bijlagen (zoals een begroting, projectplan en dergelijke) noodzakelijk. U heeft hiervoor het programma MS Word nodig. Ga als volgt te werk:

  • Klik op de bijlage voor het toevoegen van een bijlage
  • Als alle verplichte onderdelen in het Word document zijn ingevuld, bewaart u het document op uw computer.
  • Voeg de bijlage vervolgens aan het formulier toe. Dit doet u door aan de onderzijde in het scherm Bijlagen de optie Bladeren te kiezen. Hiermee selecteert u het document. Klik vervolgens op Voeg toe. Het document wordt toegevoegd aan uw subsidieaanvraag. U kunt dit zo nodig herhalen.